Datele personale: Cine si cum ar trebui sa ne protejeze identitatea in economia digitala

Autor: Silvia Axinescu, avocat Reff si Asociatii. l Sunt aceste date cu caracter personal transferate si daca da, catre ce state? l Este societatea in situatia in care trebuie sa numeasca un responsabil cu protectia datelor? l Care este mediul ITC utilizat de organizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal? Conditiile in care prelucrarea datelor este legala.
Mai multe detalii pe Capital