Norme privind exercitarea controlului financiar preventiv

Fac obiectul controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni care vizeaza in principal:
– angajamentele legale si angajamentele bugetare;
– deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
– modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
– ordonantarea cheltuielilor;
– constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare;
– concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
– vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
– alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului Finantelor Publice. Ordinul va fi publicat si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice..
Mai multe detalii pe Curierul de Ramnic